Home - rozcestník  www.ecoShop.cz

Využití sluneční energie - energie slunce


Sálavý (zářivý) výkon Slunce je asi 3,87*1023 kW, tj. 387 tisíc triliónů kilowatt, z čehož na zemi dopadá 173*1012 kW, tj. 173 biliónů kilowatt. Poněvadž asi 43% tohoto výkonu pohltí zemská atmosféra, dopadá průměrně na zemský povrch 0,2 kW/m2.

Světová spotřeba energie za rok není větší než množství sluneční energie dopadající na plochu 22 000 km2, tj. asi na 0,005% zemského povrchu. Kdyby se z toho podařilo účinně využít pouze 10%, stačila by necelá čtvrtina rozlohy Francie k tomu, aby byla kryta spotřeba energie na celé zemi.

ing. Rudolf Balák - Nové zdroje energie - Praha, SNTL 1989




Dále uvedu některé informace, které se Vám mohou hodit v případě úvah o využití solární energie:


Základní údaje pro výpočet slunečních kolektorů a absorpčních ploch

Průchodem atmosférou se intenzita sluneční energie zmenšuje. Dochází k tomu díky odrazu od molekul plynů a prachu či absorbci víceatomovými plyny (CO2, H2O, O3, ...). Mírou zmenšení intenzity tohoto záření je tzv.součinitel znečištění Z, který závisí na obsahu příměsí a atmosférickém tlaku vzduchu.


Za normálních okolností lze počítat s průměrnými hodnotami:

  • Z=2      pro místa nad 2.000m n.m.
  • Z=2,5   pro místa nad 1.000m n.m.
  • Z=3      pro venkov bez průmyslových exhalací
  • Z=4      pro města s průmyslovými exhalacemi
Měsíc Průměrné měsíční součinitele Z pro oblasti s rozdílnou čistotou ovzduší ve střední Evropě
horské
oblasti
venkovměstaprůmyslové
oblasti
I.1,52,13,14,1
II.1,62,23,24,3
III.1,82,53,54,7
IV.1,92,94,05,3
V.2,03,24,25,5
VI.2,33,44,35,7
VII.2,33,54,45,8
VIII.2,33,34,35,7
IX.2,12,94,05,3
X.1,82,63,64,9
XI.1,62,33,34,5
XII.1,52,23,14,2
Roční průměr:1,92,753,755,0


Intenzita přímého slunečního záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům pro 50° severní šířky
(cca poloha Prahy, poloha Brna cca 49°)

Součinitel znečištění atmosféry Z=2

Měsíc Intenzita záření I (W/m2) v denní hodině
1211
13
10
14
9
15
8
16
7
17
6
18
5
19
XII.780760660440----
XI. a I.845815740575----
X. a II.920900850750540---
IX. a III.1010990945860750530--
VIII. a IV.105010351000940860735525-
VII. a V.1080107010401000940850700410
VI.1090108010701030975900780550

Součinitel znečištění atmosféry Z=3

Měsíc Intenzita záření I (W/m2) v denní hodině
1211
13
10
14
9
15
8
16
7
17
6
18
5
19
XII.580565470280----
XI. a I.650620550400----
X. a II.770750700600390---
IX. a III.880860815730620405--
VIII. a IV.950935900840760610380-
VII. a V.980970940900825715570280
VI.1000990970930860750625400

Součinitel znečištění atmosféry Z=4

Měsíc Intenzita záření I (W/m2) v denní hodině
1211
13
10
14
9
15
8
16
7
17
6
18
5
19
XII.440425330180----
XI. a I.510485425280----
X. a II.630610560460260---
IX. a III.750730690610500290--
VIII. a IV.830815780720625480260-
VII. a V.860840810770700590450175
VI.890880850800725610480290


Teoreticky možná energie dopadající za den na různě skloněné plochy; platí pro 50° severní šířky a součinitel znečištění Z=3

Azimutový úhel osluněné plochy ±0° (orientace na jih)

Úhel sklonu
osluněné plochy
Teoreticky možná energie dopadající za den na plochu v jednotlivých měsících(kWh/m2)
XII.I.
XI.
II.
X.
III.
IX.
IV.
VIII.
V.
VII.
VI.
1,091,552,744,936,738,389,16
15°1,782,303,755,827,509,129,76
30°2,352,964,486,447,989,569,98
45°2,703,404,966,708,069,429,64
60°3,003,715,266,547,418,098,48
75°3,083,905,326,246,446,446,44
90°3,113,965,005,565,194,494,31

Azimutový úhel osluněné plochy ±15° (od orientace na jih)

Úhel sklonu
osluněné plochy
Teoreticky možná energie dopadající za den na plochu v jednotlivých měsících(kWh/m2)
XII.I.
XI.
II.
X.
III.
IX.
IV.
VIII.
V.
VII.
VI.
15°1,511,993,415,427,358,759,42
30°2,082,704,236,127,618,729,29
45°2,703,164,796,427,428,228,55
60°3,103,495,066,286,987,167,13
75°3,153,684,875,966,235,855,61
90°3,013,454,455,344,894,324,09

Azimutový úhel osluněné plochy ±30° (od orientace na jih)

Úhel sklonu
osluněné plochy
Teoreticky možná energie dopadající za den na plochu v jednotlivých měsících(kWh/m2)
XII.I.
XI.
II.
X.
III.
IX.
IV.
VIII.
V.
VII.
VI.
15°1,412,023,395,327,128,769,42
30°1,942,584,085,907,558,659,28
45°2,442,904,516,207,338,088,55
60°2,633,047,706,106,997,387,52
75°2,723,074,535,536,176,156,04
90°2,612,984,454,794,904,554,42

Azimutový úhel osluněné plochy ±45° (od orientace na jih)

Úhel sklonu
osluněné plochy
Teoreticky možná energie dopadající za den na plochu v jednotlivých měsících(kWh/m2)
XII.I.
XI.
II.
X.
III.
IX.
IV.
VIII.
V.
VII.
VI.
15°1,361,693,305,387,268,869,43
30°1,852,303,825,677,328,508,93
45°2,082,524,155,697,108,088,20
60°2,292,594,145,526,587,357,21
75°2,352,643,985,226,036,346,15
90°2,192,543,574,804,974,954,90


Skutečná doba slunečního svitu v jednotlivých měsících pro některá místa v ČR a SR podle dlouhodobých průměrů

Měsíc Skutečná doba slunečního svitu v jednotlivých měsících (h)
PrahaČeské
Budějovice
Hradec
Králové
BrnoBratislavaKošiceSněžka
(1 602m)
Lomnický
štít (2 632m)
I.53464746646685124
II.90827788988994133
III.157136149142170156136182
IV.187164185163210192137174
V.247207241232272257194174
VI.266226249258291264188163
VII.266238252270317280189181
VIII.238219233230286255172187
IX.190174188179228206143186
X.11710811511614814695189
XI.53554856616678115
XII.35364230495569117
Celkem:
za rok
1 8991 6911 8261 8102 1942 0241 5801 925


Průměrná energie dopadající za měsíc na různě skloněné plochy orientované na jih (J); platí pro součinitel znečištění atmosféry Z=3

a) v Praze:

Měsíc Průměrná energie (kWh/m2) dopadající za měsíc na osluněnou plochu při úhlu sklonu
15°30°45°60°75°90°
I.22,627,331,633,835,336,035,7
II.38,447,353,557,759,960,257,1
III.31,893,3101,4104,5102,698,689,9
IV.110,4120,9127,5129,0120,3107,791,5
V.152,8164,9172,2170,2149,7124,093,9
VI.167,7177,3181,2176,4158,1126,092,4
VII.161,8174,5182,3180,1157,8130,297,7
VIII.131,8144,8152,8154,4143,8127,4106,3
IX.92,1106,2116,1120,3117,9113,1102,0
X.45,357,065,470,473,874,169,8
XI.21,926,430,632,734,234,834,5
XII.15,818,921,122,323,322,622,3
Celkem
za rok:
1 042,41 158,81 235,61 251,81 176,71 054,7893,1

b) v Bratislavě:

Měsíc Průměrná energie (kWh/m2) dopadající za měsíc na osluněnou plochu při úhlu sklonu
15°30°45°60°75°90°
I.23,929,834,737,539,740,340,7
II.40,047,056,861,363,864,160,8
III.86,899,5108,2111,6109,4105,195,5
IV.119,1130,5137,7139,2129,9115,597,5
V.163,7177,0184,5182,9160,0132,198,6
VI.179,1189,9194,1188,4168,6133,296,3
VII.185,7200,9210,2207,7180,7147,3107,9
VIII.150,0165,9176,1177,6164,6145,1120,0
IX.104,1120,9132,6137,4134,4128,7115,8
X.51,866,377,283,787,788,483,4
XI.23,128,833,636,338,439,038,7
XII.17,421,724,826,727,927,927,3
Celkem
za rok:
1 144,71 278,21 370,51 390,31 305,11 166,7982,1

Výše uvedené informace převzaty z knihy:

ing. Dr. Jaromír Cihelka - Solární tepelná technika - Praha, Nakladatelství T.Malina 1994



Provoz www.ekodum.cz je hrazen a podporován prostředky z www.ecoshop.cz